Nhà Khang Điền đặt mục tiêu lợi nhuận 400 tỷ đồng năm 2016

Tại ĐHCĐ lần này, HĐQT Nhà Khang Điền cũng sẽ trình phương án phát hành 54 triệu cổ phiếu thưởng, để tăng vốn điều lệ lên thành 2.340 tỷ đồng.

Nhà Khang Điền đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2016
Nhà Khang Điền đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2016

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Khang Điền vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông tổ chức vào 12/4 tới đây.

Kết quả kinh doanh năm 2015 rất thuận lợi với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Do vậy Hội đồng quản trị công ty đề xuất chia cổ tức 15% tương ứng 226,8 tỷ đồng, chiếm 82% lợi nhuận đạt được.

Năm 2016, công ty sẽ bán các dự án Mega Village tại Quận 9, dự án Melosa Garden, dự án The Venica, dự án Lucasta gồm 140 biệt thự song lập và đơn lập, dự án Tháp Mười với 131 căn nhà liền kề thuộc phường Phú Hữu, quận 9. Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm quỹ đất mới phục vụ cho kế hoạch phát triển.

Dự kiến trong năm 2016, Nhà Khang Điền sẽ đưa 700 căn hộ ra thị trường với tổng lợi nhuận dự kiến 400 tỷ đồng.

HĐQT công ty cũng trình kế hoạch phát hành 54 triệu cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ lên 2.340 tỷ đồng. Mục đích tăng vốn điều lệ nhằm chuyển vốn tích lũy thành vốn điều lệ phục vụ hoạt động SXKD.